• LENKJEGJENG: Aktivistane til Natur og Ungdom øvde på å lenkje seg saman. Alle blei borne bort av deltakarar som hadde rolla som politi. FOTO: Oddleiv Apneseth

Øver på opprør