Tidlig tirsdag morgen slo Voss lensmannsdistrikt til mot 13 boliger i det som var en lenge planlagt aksjon. 12 ekstra politibetjenter fra seksjon for organisert kriminalisert i Bergen og hundepatruljen var hentet inn i tillegg til ti lokale. Da aksjonen var over onsdag kveld var 16 personer pågrepet mistenkt for narkotikalovbrudd. Torsdag økte tallet til 17.

— Det er ikke bare hasj lenger. Vi fant også dopingmidler, kokain, amfetamin og et pulver som vi ikke har fått klarhet i hva er, sier Ivar Hellene, lensmann ved Voss lensmannsdistrikt.

Han forteller at de i flere år har sett narkotikabruken bre om seg i idrettsbygden Voss.

— De siste årene har vi fått et større narkotikaproblem. Det har vokst frem et miljø som vi ikke hadde for noen år siden. En del ungdommer vi ikke hadde regnet med, har nå kommet inn i sånt miljø, sier Hellene og legger til:

— Det er grunn til å være veldig bekymret. Vi har hatt en stor økning i narkotikasaker. Hovedmålet vårt med denne aksjonen er å hindre nyrekruttering.

Utvikling over tid

Ifølge lensmannen på Voss har narkotikabruken sitt utspring i et lokalt kroppsbyggermiljø.

— Noen i dette miljøet har eksperimentert med doping, og så har det gått videre til bruk av narkotika. Vi har merket det over tid, vært observant på at det skjer ting, og så har vi prøvd å følge med.

— Hva kan du si om de 17 som er pågrepet?

— Alle bor på Voss. De fleste er i fast jobb, noen studerer, mens andre er ikke i jobb. Aldersmessig er flesteparten mellom 20 og 25 år.

Flere navn dukket opp

Politiet hadde innhentet kjennelse fra Nordhordland tingrett til å gå inn i 13 av bostedene med pågripelse og ransaking. Aksjonen førte til at nye navn dukket opp. 17 personer er nå pågrepet, men tallet vil øke i dagene som kommer, opplyser politiet.

— Vi har noen navn vi vil ta kontakt med i den nærmeste tiden, sier Hellene.

— Hvordan har disse nye navnene dukket opp?

— Det jeg kan si er at slike navn kan komme i forbindelse med avhør eller i forbindelse med informasjon vi finner under ransaking.

Sto i soningskø

Den ene av vossingene ble fraktet til Bergen for fengsling etter arrestasjonen. Politiet mente det var fare for både bevisforspillelse og gjentakelse, og fikk medhold fra retten. Vossingen er nå varetektsfengslet for fire uker.

— Dette er en person som har dommer på seg fra før. Det går mest på vold og vinning. Så har han også en dom på seg som han ikke har sonet enda.

— Sto han i soningskø?

— Ja, det kan se sånn ut, sier Hellene.

Det var avisen Hordaland på Voss som først omtalte saken. De skriver at ti av de pågrepne trolig må møte i retten, mens resten risikerer å få et forelegg mot seg. En av sakene er allerede avsluttet ved at vedkommende godtok et forelegg på 5.000 kroner.