Norges eldste barnehage trues av et vernet tre i sin egen bakgård. To ulike lovverk møtes når treet, som er vernet av naturvern­loven, står steilt mot huset, som er fredet etter kultur­minneloven.

Barnehagen ble opp­rettet i 1841, og holder til i det fredede huset Seminarium Fredericianum. Dette ble oppført i 1752.

Styrelederen for stiftelsen som eier huset er Otto Van Etten. Han er klar over problemstillingen.

- Foreløpig har vi ikke gjort så mye med dette, siden vi har fått beskjed om at det ikke er lov å røre det treet fordi det er vernet.

Pusser opp

I 2014 har de brukt 1,3 millioner kroner på å pusse opp byg­ningen, og det samme beløpet vil trenges i 2015, når de skal sette i stand resten av huset.

- Da blir denne problem­stillingen aktualisert, siden vi skal sette i gang med baksiden hvor treet står, sier Van Etten.

Treet står nemlig og presser på bygningen, og fører til økt slitasje. Hva de skal gjøre, vet han ikke ennå.

- Vi får ta dette opp med fylkes­kommunen og høre hva det er anledning til.

Velger huset

I Hordaland fylkeskommune er det fylkeskonservatoren som jobber med verning av kulturminnene. Fylkes­konservator Per Morten Ekerhovd presiserer at han ikke kjenner til akkurat denne spesielle verne­interessen.

- Men hvem vinner av et vernet tre og et fredet hus?

- Fredet hus.

- Enkelt og greit?

- Ja, hvis det ikke er noe helt spesielt som tilsier noe annet. Det sier seg nesten selv.

Ekerhovd påpeker at fylkeskommunen nylig har bevilget penger til restaureringen av bygningen.

- Vi er veldig glade for at de er begynt å sette i stand huset. Da kan ikke vekster på utsiden stoppe slike prosjekter, sier fylkeskonservatoren.

Ikke sikker

Rune Hesjedal i Grønn etat i Bergen kommune hadde ikke hørt om konflikten rundt treet og huset. Det er de som er ansvarlige for vernede vekster i Bergen kommune. På grunn av juleferien i etaten hadde de ikke anledning til å svare BT denne uken.

Styreleder Vetten er glad for støtten fra fylket.

- Jeg må berømme sam­arbeidet med fylkeskonservatoren. De har støttet oss hele veien med prosjektet.

Baksiden av bygget satser de på å begynne på i løpet av våren en gang. Da skal også grunn­muren og trappen fikses.

- Når det arbeidet starter opp, blir dette en helt klar problemstilling. Så det er bra at fylkeskonservatoren stiller seg bak oss, sier han.

Får de lov til det, feller de treet, forteller Vetten.

- Gis det tillatelse til det, så gjør vi det ja. Vi har også mye problemer på taket, med løv fra treet som tetter til sluk og lignende.