• 1024px-Gall–Peters_projection_SW-624x398.jpg

Det «rettferdige» verdenskartet

Historikeren og kartografen Arno Peters ville lage et mer rettferdig verdensatlas. Da ble det bråk.