Arbeidsulykke i Fana

Mann fikk tre over seg. Ble fraktet til akuttmottaket i ambulanse.