• FORSINKET: Både konstituert politimester, John Reidar Nilsen (bildet) og visepolitimester Gunnar Fløystad peker på Felles krimenhet som et viktig tiltak for å få Hordaland politidistrikt inn på en bedre kurs etter Monika-saken. Men enheten har vært planlagt i flere år, og fortsatt er det uklart når den blir realisert. FOTO: SCANPIX

Politiets supergruppe på tegnebrettet i årevis

Den nye politigruppen som skal sørge for at Monika-saken aldri skjer igjen, har vært diskutert siden 2010. Ennå kan ingen si når den blir operativ.