• VURDERER SØKSMÅL: Pål W. Lorentzen er med i en gruppe jurister som vurderer søksmål mot staten for blant annet å hindre oljeutbygging i nordområdene. FOTO: ØRJAN DEISZ

- Forbereder århundrets rettssak mot staten

— Vi går mot en varslet klimakatastrofe, men vi har en regjering som ikke tar hensyn til det hvis den åpner for oljeutvinning i Barentshavet, sier høyesterettsadvokat Pål W. Lorentzen.