Hun har alltid en plan

Plansjefen i Bergen er ikke uberørt av at planene fra hennes etat truer hjemmene til mange familier.