Her er Høyres dom over katastrofevalget

Narkomisbruk, korrupsjon og utro tjenere. Slik tar Bergen Høyre oppgjør med seg selv.

Publisert Publisert

EN SLAGEN MANN: Daværende byrådsleder Martin Smith-Sivertsen (H) måtte på valgnatten innse at Høyre ville tape makten i Bergen for første gang på 12 år. Nå har partiet gått i seg selv. Foto: Eirik Brekke (Arkiv)

Høstens lokalvalg ble et mareritt for Bergen Høyre, verre enn de hadde sett for seg. Da det endelige resultatet var klart på valgkvelden, var det ikke lenger noen igjen på partiets valgvake. Medlemmene hadde innsett hvor stort tapet var, og flyktet fra lokalet.

BT har fått tilgang til en rapport der Bergen Høyre feller dommen over seg selv og valgnederlaget. Rapporten er laget av et utvalg, satt ned av partiet selv for å evaluere valgkampen. Konklusjonen skal diskuteres av medlemmene på et møte torsdag kveld.

Tar på seg skylden

Utvalget legger ikke skjul på hvor ille resultatet var for Bergen Høyres del.

Høyre gikk tilbake over hele landet. Men mens tilbakegangen var på rundt fem prosentpoeng både nasjonalt og i Hordaland utenom Bergen, var den i Bergen på hele 13,1 prosentpoeng.

Basert på dette mener granskerne at tilbakegangen i Bergen må skyldes lokale forhold.

De er heller ikke i tvil om at skylden for at Høyre har ansvar for at det borgerlige flertallet røk i bystyret. Mens Frp gikk tilbake fra syv til seks mandater, og Venstre gikk tilbake fra fem til fire, mistet Høyre hele ni mandater i bystyret. De sitter nå med 15 representanter.

«Innså ikke alvoret»

I rapporten har utvalget sett på sammenhengen mellom den synkende oppslutningen på meningsmålinger, og hendelser i nyhetsbildet. De mener det er tydelig at flere hendelser har hatt negativ påvirkning på valgkampen og valgresultatet.

Tre saker blir trukket frem som de viktigste årsakene:

«Det fremstår også som om alvoret i betydning at flertallet kunne gå tapt, for lenge ikke ble betraktet som en reell mulighet», heter det videre.

- Enkeltpersoner har skadet partiet

I tillegg til sakene over, trekker utvalget frem at enkeltpersoner i Bergen Høyre har gjort og sagt ting som har skadet partiet.

I rapporten står det:

«Flere folkevalgte og tillitsvalgte har blitt siktet for besittelse og/eller bruk av narkotiske stoffer, eller er blitt siktet for korrupsjon. I andre saker har personer uttalt seg anonymt og negativt i pressen ved flere anledninger.»

  • Måtte rydde opp: Narkotikaavsløringer i Unge Høyre
    Videre mener utvalget at det er en manglende forståelse blant medlemmene for tillitsrollen som den enkelte politikeren har. De mener antall saker samlet har påvirket valgresultatet negativt.
svp://101557

Skal skolere medlemmene

De mange byrådslederbyttene blir også trukket frem. Ragnhild Stolt-Nielsen tok over etter Monica Mæland i 2013. Ett år senere ble hun vraket av sitt eget parti, til fordel for Martin Smith-Sivertsen.

Utvalget mener at mange problemer kunne vært unngått om hele partiorganisasjonen hadde blitt involvert i valget av byrådsleder allerede i 2013.

Nå vil de sende medlemmene sine på kurs i parlamentarisme, 15 år etter parlamentarismen ble innført i Bergen. De skal også skolere politikerne i rolleforståelse og starte å legge til rette for et fremtidig borgerlig samarbeid i Bergen. De vil også lage en handlingsplan for tilfeller der partiet må velge ny byrådsleder på kort tid.

Tidligere byrådsleder Martin Smith-Sivertsen sier han ikke vil kommentere rapporten før den er behandlet i representantskapet i Bergen Høyre torsdag kveld.

— Men det er gjort grundig arbeid, og det er nyttig at vi har en slik prosess så vi kan lære av valgkampen og komme tilbake i posisjon, sier han.

Publisert