Songa taper på rigger som er ute av drift

Selskapet der Frederik Mohn er hovedeier venter et krevende år.