Bergenspolitikerne har vedtatt en egen kriseplan når luften i Bergen forpestes av svevestøv og NO2.

Allerede ved oransje nivå skal en rekke strakstiltak iverksettes. Blant annet skal:

  • Kommunen gi helseråd til folk på nettsidene.
  • Man sette opp en ny målestasjon på Fjøsanger. Byrådslederen skal også vurdere å sende anmodninger til havnevesenet om å fjerne skip fra havnen i Bergen, samt vurdere å be Hordaland veikontor om å innføre enveiskjøring over Danmarks plass.

Disse punktene ble ikke fulgt opp av kommunen da luftkvaliteten nådde kritiske nivå onsdag.

Var ikke med

Dersom målingene kommer opp i rødt nivå, økes kriseberedskapen. Da er det nemlig svært dårlig luftkvalitet i Bergen. I slike tilfeller skal byrådslederen sporenstreks kalle inn kommunens beredskapsråd og be veikontoret om enveiskjøring over Danmarks plass. I tillegg skal kommunen sende ut nye helseråd til befolkningen.

Da målingene onsdag bikket både oransje og rødt nivå, hadde ikke byrådsleder Martin Smith-Sivertsen (H) noe å gjøre med kriseplanen. Det bekrefter hans politiske rådgiver Eirik Tenfjord i en e-post til BT:

«Eva Hille har koordinert informasjonsarbeidet i forbindelse med den høye målingen av svevestøv ved Danmarks plass kl. 13.00».

Hille er informasjonsdirektør i Bergen kommune. I kommunens kriseplan har ikke informasjonsavdelingen andre ansvarsområder enn å holde media løpende informert i perioder med svært dårlig luft.

Onsdag tok det over tre timer og gjentatte purringer før Hille svarte på BTs spørsmål om hvilke tiltak som ble iverksatt fra kommunens side.

— Tiltaket fra vår side er at det ble lagt ut helseråd på våre nettsider, sier Hille.

At kommunen ikke varslet om luften før varsellampene blinket rødt, forklarer hun med at det bare gikk to timer fra målingene skiftet fra gult, via oransje, til rødt.

Allerede tidligere i uken varslet imidlertid meteorologene om at luftkvaliteten kunne bli dramatisk dårlig i midten av uken.

Kjenner ikke til

På spørsmål om kommunen har satt opp en målestasjon på Fjøsanger, som er et av krisetiltakene når målingene blir oransje, svarer hun at hun ikke vet om det er skjedd.

— Har dere anmodet havnen om å flytte ut båter og veikontoret om å innføre enveiskjøring?

— Det gikk ut et varsel til anleggseierne om at de burde vurdere å iverksette tiltak dersom det kom dårlig luft. Det ble sendt ut allerede mandag.

TILTAKSPLANEN: Her er planen bergenspolitikerne vedtok. Disse punktene skal følges når luftkvaliteten blir dårlig i Bergen kommune.
Haga, Anders

— Har det vært kommunikasjon med dem i dag?- Det kjenner jeg ikke til. Men jeg ville tatt kontakt med dem, da får du vite hva som er iverksatt.

— Kjenner ikke kommunen til hvilke tiltak de har iverksatt?

— Kommunen kjenner vel til det, selv om jeg ikke vet det.

— Når skal kommunen finne ut av hvilke tiltak de andre har iverksatt?

— Jeg kjenner til at det har vært kommunikasjon mellom oss og dem. Så det skal jeg finne ut av.

Informasjonssjefen sier videre at det ikke ble kalt inn til beredskapsråd, slik tiltaksplanen sier, fordi perioden med dårlig luft var så kort.

Det er imidlertid torsdag at meteorologene har varslet den dårligste luften. Torsdag morgen lyser varsellampene gult på Danmarks plass, altså at det er moderat luftforurensning.

- En skandale

Som forklaring på hvorfor byrådsleder Smith-Sivertsen ikke involverte seg i krisearbeidet, sier rådgiveren hans at byrådet nå forholder seg til den nye beredskapsplanen.

Denne er fremdeles ikke vedtatt og skal først opp i bystyret neste uke. I den nye planen har ikke byrådslederen ansvar for å følge opp tiltakene i beredskapsplanen.

Sondre Båtstrand i Miljøpartiet De Grønne reagerer sterkt på at byrådslederen ikke foretok seg noe i forbindelse med luftkvaliteten.

— Martin Smith-Sivertsen må på banen. Hvis han ikke er oppdatert, er det en skandale, for kommunen har visst om at det kunne bli så dårlig luft og har en tiltaksplan å følge, sier han og viser til beredskapsplanen.

— Det ser ut til at ingenting skjer. Byrådet svikter bergensernes helse så vel som egne planer. Det er svært skadelig å oppholde seg på Danmarks plass nå. Kommunen har plikt til å advare innbyggerne og iverksette tiltak.

Geir Dale i Ap er kritisk til at ikke Bergen kommune går ut til befolkningen med varslinger utover det som står på den eksterne internettsiden om luftkvalitet.

— Vi har varslingsrutiner i forbindelse med utfordringer når det gjelder vannkvalitet, og det skulle derfor være fullt mulig for kommunen, i tillegg til å varsle på egne nettsider, å varsle gjennom SMS og automatisk oppringing.

Han mener det burde være en selvfølge at folk blir varslet direkte om vi har en situasjon hvor det er helsefarlig å bevege seg ute.