• NYE OPPGAVER: Politimester Geir Gudmundsen ba selv om å bli innbeordret til Politidirektoratet, opplyste han i helgen.

Gudmundsens arbeidsoppgaver blir avklart i løpet av uken

Politidirektoratet (POD) sier innbeordring er «vanlig og rutinemessig».