• TO ROLLER: Stortingspolitiker Ove Trellevik fra Hordaland har som folkevalgt hatt møter med selskaper han eier aksjer i om politikk som berører dem. FOTO: Rune Sævig (Arkiv)

Eier aksjer i selskaper han selv lager regler for