Forretningsmann i pikant tomtestrid med kommunen

Kommunen «gløymde» å tinglysa tomtekjøp. Saka kan ende i retten.