• KRITISK: Arild Eggen er tidligere plansjef ved Statens vegvesen i Hordaland. Han er svært kritisk til at prosjekt «Spontan samkjøring» nå er avsluttet, og at det ikke er satt av mer midler til å få flere til å kjøre sammen i bil. FOTO: ODD MEHUS

Brukte 45 millioner på «Spontan samkjøring». Nå er prosjektet lagt dødt.

I 2007 etablerte Statens vegvesen prosjektet «Spontan samkjøring» i Bergen. 45,5 millioner kroner senere er prosjektet parkert.