Tidligere torgsjef Bent Unneland saksøker Totalreform for utestående lønn på rundt 450.000 kroner som han mener han har til gode i oppsigelsestiden.

Unneland bekrefter at saken nå ligger i Asker og Bærum tingrett. Han ønsker ikke å kommentere den ytterligere.

— Jeg har, via min advokat, stevnet Totalreform for et pengekrav. Så enkelt er det, sier han.

Asker og Bærum tingrett bekrefter overfor BT at de mottok en stevning 8. oktober i år, og at Totalreform har gitt et tilsvar.

Krangler om oppsigelse

I 2011 ble Unneland torgsjef og inngikk en samarbeidsavtale mellom Fisketorget i Bergen AS, som Unneland er styreleder for, og NEAS/Totalreform (se faktaboks).

  1. august i år var Unnelands tid som torgsjef over. Det meldte Totalreform i en pressemelding den gang. Ifølge Totalreform sa de opp avtalen med Unneland i januar, og avtalen var at han skulle fungere som driftssjef i seks måneder etter oppsigelse.

Men Unneland hevder oppsigelsen ikke kunne skje før seks måneder senere, den 1. juli, og at oppsigelsestiden dermed varte ut året. Det er blant annet lønnen fra juli til desember han nå stevner driftsselskapet for.

- Overrasket

Advokat Ivar Hillestad er Unnelands prosessfullmektig i saken.

— Dette er et spørsmål om oppsigelsen gjelder fra januar eller fra juli. Så vidt vi kan se ville det tidligste tidspunktet Totalreform kunne si opp Unneland være juli 2014. Det fremgår av avtalen mellom partene, sier han.

Avtalen han viser til inneholder blant annet en oppsigelsesklausul som sier at Unneland har krav på betaling i seks måneder etter oppsigelse.

— Denne tilleggsavtalen kom til etter initiativ fra Totalreform. Så min klient er rimelig overrasket over situasjonen som har oppstått, sier advokaten.

Pengekravet på 450.000 kroner innebærer lønn for seks måneder og utestående honorar.

— Det månedlige honoraret var 45.000 kroner. Kravet gjelder honorar i oppsigelsestiden, samt ikke betalt honorar før det, sier Hillestad.

Tror de blir enige

Anders Bjerke er administrerende direktør i Totalreform.

— Vi er uenige i deres fremstilling av saken. De mener oppsigelsen tidligst kunne skje 1. juli, mens vi mener avtalen sier at oppsigelsen kunne skje før, slik at Unneland ville være ferdig i jobben til 1. juli. Det er kjernen i saken, sier Bjerke.

Han ønsker ikke å kommentere advokat Hillestads utsagn om at avtalen som det strides om skal ha blitt til etter initiativ fra Totalreform.

— Men jeg tror vi skal bli enige. Jeg kan ikke se at beløpet er stort nok til å fortjene en plass i retten, sier han.