- Jeg forstår ikke hvorfor det skal være så vanskelig.

Julefreden har foreløpig ikke senket seg på Søråshøgda. Trebarnsmoren er den siste i en lang rekke av frustrerte mennesker som har tatt kontakt med BT i forbindelse med manglende snørydding i kommunen.

Stridens kjerne er i dette tilfellet et lite veistykke på toppen av Søråshøgda i Rådal. Her møtes en fylkesvei, en kommunal vei og en privat vei i et lite kryss like utenfor barneskolens parkeringsplass.

— Elendig trafikksikkerhet

Mellom denne parkeringsplassen og bussholdeplassen nedenfor er det ti meter med asfalt som tilsynelatende befinner seg i et brøytejuridisk ingenmannsland.

- Trafikksikkerheten her oppe er elendig generelt, sier Kristensen.

Statens vegvesen brøyter helt opp til krysset, men snur ved bussholdeplassen, og legger igjen brøytekanter på tvers av fortauet, ifølge Kristensen. Dermed må barna traske ut i bilveien. Kristensen er redd det vil skje en ulykke før eller siden.

- Det er masse små barn i området. Det går unger her hele tiden. Og det er glatt.

Søråshøgda skole har mer enn 400 elever, og over 100 av dem er førsteklassinger.

- Jeg kjenner flere foreldre rett nedi her som kjører ungene til skolen i stedet for å sende dem langs veien, sier Kristensen.

- Skjer aldri noe

Fra samferdselsetaten i fylket har hun fått høre at veistumpen er fylkets - og dermed Statens vegvesens - ansvar. Men Veivesenet bestrider dette, og Kristensen føler hun blir sendt i en evig runddans mellom de ulike etatene, der ingen vil ta ansvaret for vedlikeholdet av veien.

- Jeg føler jeg snakker til en vegg. Jeg kommer ingen vei. Veldig mange av dem er hyggelige på telefonen og sier de skal ta tak i det, men det skjer jo aldri noen ting. Jeg har en følelse av at de har glemt det idet jeg legger på røret.

- Gi meg en snøfreser, så skal jeg ta det selv, pleier jeg å si til dem. Jeg skjønner det ikke. Jeg forstår ikke hvorfor det skal være så vanskelig. Dette burde vært avklart før skolen sto ferdig. Det var jo ikke sånn at den dukket opp over natten heller. Jeg mener ærlig talt: Skjerp dere! Bli enige! sier Bodil Kristensen.

Når BT tar kontakt med Statens vegvesen, får vi beskjed om at veistumpen uten tvil er kommunens ansvar. Håkon Toverud sitter med GIS-systemet foran seg og er bombesikker. Men brøytekantene tar han selvkritikk for.

- Der vi brøyter skal vi selvsagt ikke legge igjen snøhindre i form av brøytekanter på tvers av kjørebanen eller fortauet. Det har jeg tatt opp med entreprenøren senest i dag, sier han.

Og når vi etterpå ringer Bergen kommune medgir de at veistumpen er deres jobb.

Lover å rydde opp

Spesialrådgiver Svein Arne Langeland i Trafikketaten beklager at det har tatt lang tid å få avklart ansvaret.

- Jeg har dessverre ikke fått gitt tilbakemelding. Vi har ukentlige oppdateringer med entreprenøren og håper dette skal være i orden i løpet av få dager, sier han.