Følg Bryggen direkte fra midnatt

De siste prognosene tyder på at Bryggen blir oversvømt av stormfloen en gang mellom midnatt og kl. 01.