• BIKKJESLAGSMÅL: Landene i Arktis, og særlig de fem landene med kystlinje til Polhavet (Norge, Russland, USA, Canada og Grønland (Danmark) pluss Island, ønsker i stor grad å styre utviklingen i området. Land utenfor Arktis, som EU, Kina, Japan og Sør-Korea har store interesser her. Det ligger an til et bikkjeslagsmål. FOTO: Lars Henrik Smedsrud

Kampen om Arktis

Deler av Polhavet rundt Arktis er internasjonalt farvann. Når isen smelter mer og mer, starter kappløpet om retten til naturressursene som åpenbarer seg.