• (1/5)
    MUSEETS DYRERIKE: Konservator Maiken Polug Riisom flytter de utstoppede dovendyrene som har blitt rengjort, fotografert og er klar til å pakkes inn i plast. FOTO: Straube, Jo

Eksotiske dyr på flyttefot

Dyrene på naturhistorisk museum flytter ikke inn på Noas ark, men til et nytt sentrallager mens museet pusses opp.