• (1/4)
    STOR SKORPION: Dette eksemplaret ble funnet i en bosspose i Bergen. FOTO: BIR

Fant skorpion i bosset

Dukket opp i et restavfallsspann fra Nesttun.