• LIKEBEHANDLING: - Vi har ingen tanke om å stenge Rusakutten, men er opptatt av at finansieringen av disse pasientene skal være lik landet over, sier Eivind Hansen, finans- og økonomidirektør i Helse Bergen. FOTO: EIRIK BREKKE

Tautrekking om ruspasientene

Helseministeren skryter av Rusakutten, men vil ikke betale for den.