• - BRØT LOVEN: Det var i desember 2011 at tidligere olje- og energiminister Ola Borten Moe vedtok å flytte kraftlinjen fra Førdedalen i Ålfoten, Bremanger og over til nabodalførene Myklebustdalen og Sørdalen. FOTO: Audun Braastad

Tapte mot grunneierne i kraftlinjestrid

Ola Borten Moe flyttet kraftlinjen ut av partikollegaens bakgård. Det var ulovlig, slår Gulating lagmannsrett fast.