• Norge er det eneste landet i Europa hvor sykling er på nedadgående kurs, sier dansk bydesigner og mobilitetsekspert.

Mikael Colville-Andersen kaller seg byplanlegger eller designplanlegger med mobilitet som spesiale. De siste årene har han reist verden rundt og holdt foredrag om hvordan byer kan endres fra å være tilrettelagt kun for biler til å bli mer sykkelvennlige.

— Det bedrer både luftkvaliteten og sunnhetskvaliteten for menneskene som bor der, sier dansken.

Han er på bergensbesøk i forbindelse med den internasjonale mobilitetsuken som startet tirsdag.

Nedover fra 1950-tallet

Sittende på sin lånte elsykkel fra Bergen kommune bivåner han trafikken forbi Bryggen og Torget.

— Det er helt utrolig at det passerer så mange kjøretøy i begge retninger. Tenk hvordan gatebildet her kunne sett ut med tilrettelagt plass for langt flere syklister, sukker han, og fortsetter energisk:

— Frem til 1950-tallet var her mange syklister i gatene, men siden den gangen har planleggingen konsentrert seg kun om hvordan det skulle planlegges for få plass til flere biler.

41 prosent sykler i København

Den canadiskfødte mobilitetseksperten sier Danmarks hovedstad, København, trolig ligger 40 år foran de fleste andre byer i Europa når det gjelder antall personer som sykler daglig.

— I dag sykler 41 prosent av danskene til arbeid eller skole i København.

Like fullt var situasjonen den samme i kongens by på 1950-tallet.

— Både i København og i sykkelbyen Amsterdam skjedde det samme. Det var full satsing på bilene. Forskjellen var at man tok tak i problemstillingen allerede på 1970- og 1980-tallet, og det tok København nærmere 40 år før å bli en sykkelby.

- Tankegangen må moderniseres

Ifølge Colville-Andersen foregår det en helt ny tenkemåte rundt disse spørsmålene i dag. Han nevner byer som Paris, Sevilla, Barcelona, Dublin, Rio de Janeiro og Buenos Aires som eksempler på et helt nytt tenkesett.

— Det er tankegangen til politikerne og veiveseningeniørene som må moderniseres. Holdningsendringene må skje fortere, noe mange land har tatt tak i de siste årene. Selv Bulgaria har flere syklende enn dere nordmenn, sier han.

En stor studie fra 2012 viser at Norge er alene i Europa om å ha nedgang i antall syklende pr. innbygger.

— Det har vært noe økning i byene, men samlet sett kommer Norge svakest ut.

- Her er god plass, hvis man bare vil

— Er det plass nok langs bergenske gater til å avgi mer til sykkelveier?

— Ja, klart det. Man må bare avfinne seg med at det samtidig blir litt mindre plass til biler. Sikkert surt for noen, men det må gjøres et valg. Det tar mange år å gjøre dette bedre, men det må starte nå.

I Sevilla valgte myndighetene å sette press på utbyggingen av sykkelveier.

— I løpet av fem år økte sykkeltrafikken fra 0,2 til syv prosent. Et håpløst lavt utgangspunkt selvsagt, men økningen har likevel vært formidabel på så kort tid.

Ikke alene om «Old School»-holdning

Det er Bergen kommune, fylkeskommunen og Vegvesenet som har invitert Mikael Colville-Andersen til byen disse dagene. Onsdag morgen holdt han foredrag for ansatte i Vegvesenet i Fyllingsdalen, samme kveld er det åpent møte på Litteraturhuset om byplanlegging og sykkelens plass i bybildet.

— Det er jo en fantastisk by dette. Håpet er at byplanleggingen endres til det mye bedre for syklistene - og også for bybaneutbyggingen og kollektivtransporten. Bergen er slett ikke alene om å ha hatt en «old School»-holdning til byplanlegging. Byen må henge seg på det nye mønsteret vi nå ser stadig flere byer i Europa har valgt å følge, sier eksperten på mobilitet og bydesign, og avslutter slik:

I snart hundre år har spørsmålet vært: Hvordan kan vi få flere biler gjennom gatene. Nå er det dette spørsmålet som teller: Hvordan kan vi få flere mennesker til å flytte seg bortover gatene uten bil.