Vestlandet blir eget kraftområde

Statnett vurderer situasjonen som «stram».