Talknusing oppunder Stølsheimen

Bygdefolket uttrykte skepsis til Fylkesmannen sin reknekunst då departementsfolk kom til Eidslandet, Eksingedalen og Modalen for å gjera seg kjende.