200.000 i bøter på to dager

Innbringende kontroll i sambruksfeltene også i dag.