To skadet i krasj

Meide ned lyktestolpe og havnet på taket.