• BRYT TABUET: Folk som er funksjonshemma har same behov som folk flest, men møter på større seksuelle barrierar. No får single og par tilbod om kursing. - Det handlar om å få tru på seg sjølv og eigne evner til å ha eit godt sexliv, anten du er single eller i eit forhold, seier sexolog Anne Kristin Dobbe Eikaas (til v.). Kursleiarar er Siri Fransson (til h.) og Lene Henriksen. FOTO: Rune Berentsen

Sexlivets gleder på kursplanen

Når kroppen ikkje fungerer 100 prosent, blir seksualitet ofte tabu. No er det på tide å snakke høgt om sex, lyst og glede for folk med nedsett funksjonsevne.