Vil du ha det slik?

Se de fem forslagene til bybane-utsmykning ved Florida.