- Jeg gjorde noe klokt i går

Terje Riis-Johansen vil ikke vurdere stillingen sin.