- Jeg trodde på Seim

Tor Arne Uppstrøm forklarte seg for retten i dag.