Bybudsjettet direkte

Vi fulgte fremleggelsen av bergensbudsjettet fra klokken 10, med video og direkte tekstoppdateringer.