Ordførarbyte på Voss

Gunn Berit Lunde Aarvik har gitt melding til nominasjonsnemnda i Voss Ap at ho ikkje stiller til val neste haust.