• LØYET: Ved 11.30-tiden var vinstyrken nede i 13 m/s FOTO: LEIF GULLSTEIN

Faren over

Sotrabroen blir foreløpig ikke stengt.