• SAMMY VIKING: Han var ung og ikke sterk nok til å være så langt til havs. FOTO: EIDESVIK SUBSEA

Berget sliten sel

Men så døde den.