• KJØREFORBUD: Dette vogntoget fikk ikke kjøre videre før nye kjettinger var på plass. FOTO: ARNSTEIN KARLSEN

19 vogntog sperret veien

Kanskje ikke så rart på slike dekk?