• (1/4)
    BERGET: Her blir brøytebilen heist opp fra veikanten. FOTO: KARL-HENRIK NESSE

Brøytebil havnet på taket i grøften

Her blir bilen berget - etter ti timer i veikanten.