Klandrar KK for at Magnus døydde

Magnus Christianson Epland levde berre i to dagar etter fødselen. Helsetilsynet meiner at KK gav uforsvarleg fødselshjelp.