Buss og biler i krasj

Kollisjon ved Liamyrane på Nyborg.