• FORSVARERE: Harald Stabell og Maria Bergram Aas forsvarer folkemord-tiltalte Sadi Bugingo. FOTO: Brian Cliff Olguin

- Ikke til stede ved massakrene

Folkemord-tiltalt sier han tvert om måtte betale beskyttelsespenger for tutsi-venner.