Brann i bolig på Stord

Alle reddet seg ut, men huskatten døde i brannen.