Legg E39 om Stryn

Statens vegvesen går inn for at E39 i framtida skal gå via Stryn. Dei vrakar dermed alternativet med å gå om Eid og byggje bru frå Lote til Anda.