• KAOTISK: Hovedverneombud Arne Halvorsen (t.v.) og tillitsvalgt for bussjåførene i NTF, Kjell Arne Strand observerer kaoset, mens instruktør Rune Kalsås (t.h.) hjelper sjåførene å finne en ledig plass der de kan slippe av passasjerene. FOTO: EIRIK BJØRKLUND

- Åsane-terminalen er sprengt

Det viktige knutepunktet i Bergen nord er ikke laget for så mye busstrafikk.