• (1/5)
    En stein på størrelse med en brostein falt ned i Valkendorfsgaten i Bergen sentrum. FOTO: Bjørn Erik Larsen

Deler av fasade ramler ut