• RAS. Vegn mellom Ulvik og Osa er stengt. FOTO: 2211-tipser.

Ras i Osa

Vegen mellom Ulvik og Osa er åpna igjen.