• Elevrådsleder Joachim Clausen og elevrådssekretær Malin Christian skrev tale på fem minutter da de fikk vite at de likevel får beholde skolen sin. FOTO: ODD E. NERB�

Elevene fikk byrådet til å snu