Pensjonsrot for sykepleiere

Manglende pensjonsinnbetaling og feilaktig trekk for fagforeningskontingent for sykepleierne på sykehjem drevet av Aleris omsorg AS, får Rødt til å reagere.