• TRANGT: Seks celler på tinghuset er alt sorenskriver Kari Johanne Bjørnøy har å tilby. Under to store rettssaker i mars må flere av de tiltalte dele celle i pausene. FOTO: Rune Berentsen

Får ikke putte fanger i containere

Bergen tingrett har så få fengselsceller at de ville leie containere for å få avviklet to store narkotikasaker. Ideen ble dårlig mottatt.