- Barn kan ta skade av bildene

Psykolog Atle Dyregrov mener foreldre må snakke med barna om katastrofen i Japan.